Poznaj rozwiązania GRAFINET

Systemy IT oraz outsouricng
Dostosowane do potrzeb Klientów
20-letnie doświadczenie
GRAFINET web solutions - Agencja InteraktywnaMapa serwisu
SPIWIN - Gra kierownicza - symulacja biznesowa

SPIWIN

Gra kierownicza - symulacja biznesowa
www.spiwin.pl

Branża:

Innowacje, fundusze europejskie, badania naukowe
Zakres prac / usług:

Poważne gry i symulacje biznesowe

Gry funkcjonują od początków ludzkości w praktycznie każdej kulturze. Ich funkcją najczęściej była forma relaksu połączona z istotnymi elementami łączącymi społecznie.

W erze gier komputerowych funkcja rozrywkowa jest dominująca, ale od samego początku instytucje prywatne i rządowe badają ich wykorzystanie w dziedzinach szkoleń, zastosowaniach komercyjnych oraz akcjach charytatywnych.

Jednym z najbardziej obiecujących zastosowań gier w aspekcie komercyjnym są tzw. poważne gry (ang. serious games), w szczególności gry symulacyjne i nauczanie oparte o gry. Tego typu rozwiązania mają potwierdzoną wieloma badaniami efektywność wspomagającą proces uczenia. Pozwalają użytkownikowi zastosowanie zebranej wiedzy w praktyce oraz poprzez odpowiednie mechanizmy sprawdzania, doprecyzowanie obszarów wiedzy, które nie zostały poprawnie przyswojone przez uczestnika.

Gra kierownicza jest jednym z przykładów takiego zastosowania i właśnie tego typu system został zrealizowany przez Grafinet dla jednego z naszych Klientów.

Gra kierownicza

Gra

Zarządzanie produkcją to niezwykle skomplikowany proces. Wśród najbardziej oczywistych elementów tego obszaru znajdziemy tak zróżnicowane elementy jak:

 • środki trwałe: materiały, gniazda produkcyjne, powierzchnia magazynowa
 • zasoby ludzkie: rodzaje kompetencji, pracownicy, pensje
 • marketing: właściwości produktów, strategia cenowa, strategia promocyjna
 • finansowe: cash flow, inwestycje
 • inne: badania i innowacje, zarządzanie ryzykiem itp.

Tak złożony proces wymaga nie tylko wiedzy, ale również doświadczenia i wyrobienia sposobu myślenia, który łączy wszystkie te elementy w jedną harmonijną całość. Jednocześnie - błędy w tym procesie są zwykle bardzo kosztowne ze względu za fizyczny charakter procesu (w odróżnieniu od np. mediów elektronicznych).

Te czynniki sprawiają, iż zarządzanie produkcją jest idealnym obszarem do tworzenia symulacji i gier, które będą zwiększać umiejętności kadry zarządzającej i funkcjonować jako narzędzie sprawdzające dla nowych kandydatów.

Wdrożenie

Zarządzanie produkcją jest procesem skomplikowanym, w związku z tym potrzebuje równie skomplikowanego modelu. Model do gry wdrażanej przez Grafinet został stworzony przez zespół naukowców i praktyków z dziedzin zarządzania, ekonomii i psychologii aby jak najlepiej oddawał realia rynku. Ponieważ symulacja musi być oparta o skomplikowany model, należało zapewnić maksymalny stopień jej automatyzacji, co minimalizuje koszty obsługi.

Ta konkretna symulacja jest wdrożeniem dla naszego Klienta, który będzie udostępniał system firmom i organizacją zainteresowanych tego typu usługami. System jest przeznaczony zarówno dla symulacji długoterminowych (kilka tygodni) jak i bardzo krótkich (np.: jednodniowe szkolenia). Możliwość krótkoterminowych symulacji wymaga od systemu maksymalnej ergonomii interfejsu, aby użytkownik mógł się skupić na jego aspektach merytorycznych.

System przeznaczony jest do symulacji w trybie wieloosobowym, w którym użytkownicy zostają przydzieleni do drużyn, które współistnieją i konkurują ze sobą na hipotetycznym rynku. Liczba i liczebność drużyn jest w pełni konfigurowalna, a poszczególni użytkownicy otrzymują własne konta w systemie. Dodatkowo - system jest stworzony tak, aby maksymalnie ułatwić osobie zarządzającej symulacją jej szybkie i sprawne rozpoczęcie oraz prowadzenie.

Cykl gry

Każda gra podzielona jest na konfigurowalną liczbę etapów o zmiennych czasach trwania. Każdy etap składa się z faz: Online, Decyzyjnej, oraz Kontroli.

W fazie Online drużyny mogą w czasie rzeczywistym prowadzić sprzedaż i kupno produktów pomiędzy sobą dzięki skonstruowanemu mechanizmowi aukcji. Umożliwia to bezpośrednią interakcję drużyn oraz dodaje regulujący "czynnik ludzki" do gry.

W fazie Decyzyjnej uczestnicy podejmują wszystkie działania z zakresu swojej działalności. Liczba możliwości jest bardzo duża, ale najważniejsze z nich to:

 • Definiowanie produktów - określenie modeli produktów, które następnie będą produkowane, łącznie z określeniem i ich charakterystyki (jakości, innowacyjności, nakładów marketingowych).
 • Kupno/sprzedaż środków trwałych - zarządzanie materiałami, gniazdami produkcyjnymi, przestrzenią magazynową oraz innymi elementami niezbędnymi do realizacji produkcji.
  • Zarządzanie kadrami - zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie pensji.
  • Zarządzanie finansami - zaciąganie kredytów, inwestycje.
  • Zarządzanie produkcją - ustalenie w jakich ilościach powinny zostać wyprodukowane poszczególne modele produktów, biorąc pod uwagę moce produkcyjne.
  • Zarządzanie sprzedażą: określenie cen i ilości sprzedawanej produkcji oraz towarów.
  • Zarządzanie innowacyjności: określanie nakładów R&D, kupno i wdrażanie patentów.
  • Zarządzanie ryzykiem: kupno ubezpieczenia na wypadek zdarzeń losowych (np. pożar, brak dostaw materiałów)

W fazie Kontroli użytkownicy mają dostęp tylko do podglądu bieżących danych - faza ta jest przeznaczona dla administratorów - mogą oni w tym momencie korygować ręcznie wyliczone na podstawie modelu wartości.

Wnioski

Symulację są świetnym sposobem edukacji i trenowania pracowników w obszarach, które poddają się kwantyfikacji oraz opierają się na rozwiązywaniu skomplikowanych problemów, których ocena osobista (poprzez trenerów lub konsultantów) wymagałaby dużych nakładów czasu i środków.

Aby dowiedzieć się więcej o poważnych grach i symulacjach biznesowych oraz ofertę firmy Grafinet w tym obszarze, zapraszamy do kontaktu.

...